valeurs.jpg

De geschiedenis van Laboratoires Pierre Fabre is deze van een ondernemende apotheker met humanistische waarden, van een onafhankelijk bedrijf, van een bijzondere kijk en cultuur. De cultuur van Pierre Fabre berust op sterke waarden die gedeeld worden door iedereen in het bedrijf.

 

 

FARMACEUTISCHE NAUWKEURIGHEID

Laboratoires Pierre Fabre is de historische partner van vakmensen uit de gezondheidssector. Onze kwaliteitscultuur is gebaseerd op bewijzen, zin voor detail en absolute veiligheid.

SAMENHANG

Laboratoires Pierre Fabre steunt op de complementariteit van de activiteiten: geneesmiddelen, gezondheid en dermocosmetica. De veelzijdigheid van de disciplines wordt gerespecteerd en gewaardeerd.

EEN HUMANISTISCHE BENADERING

Laboratoires Pierre Fabre combineert een sociaal en een economisch project. We besteden bijzondere aandacht aan het sociale statuut van onze medewerkers en ontwikkelen verschillende vormen van betrokkenheid.

Innovatie

De innovaties van Pierre Fabre vormen een gulden middenweg tussen wetenschap en de markt. Ons concurrentievoordeel is gelinkt aan de snelheid waarmee we onze wetenschappelijke en technische vaardigheden kunnen omzetten in producten en diensten die beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten.

RESPECT VOOR HET MILIEU

Laboratoires Pierre Fabre houdt rekening met de impact van onze activiteiten op het milieu en hanteren een maatschappelijk verantwoorde houding. We stellen onze plantenkennis ten dienste van een burgerlijk ondernemingsproject.

EEN LUISTEREND OOR VOOR DE KLANT

Laboratoires Pierre Fabre heeft altijd aandacht voor de verwachtingen van onze klanten. Deze openheid vertaalt zich door een constant pragmatisme op vlak van probleemoplossing en werkorganisatie.

EEN PASSIE VOOR ONDERNEMEN

De ontwikkeling van Laboratoires Pierre Fabre gebeurt door het beheer van ambitieuze projecten. Het management moedigt creativiteit aan en bevordert de zin voor initiatief van de medewerkers bij de uitvoering van hun taken.

ERKENNING VOOR PRESTATIES

Laboratoires Pierre Fabre hanteert een managementmethode die gebaseerd is op evaluatie van individuele en gezamenlijke resultaten. Deze prestatiecultuur berust op de ontwikkeling van professionele competenties en de bevestiging van de autonomie van de medewerkers.