Technologische innovatie

Werkzame stoffen en duurzame ontwikkeling

Laboratoires Pierre Fabre hebben originele expertise ontwikkeld op drie toekomstgerichte technologische vlakken met de volgende gemeenschappelijke punten: het op punt stellen en produceren van nieuwe werkzame stoffen en tegelijk voldoen aan de steeds grotere uitdagingen met betrekking tot duurzame ontwikkeling en groene chemie.

Superkritische fasen

fluides-super-critiques-ok.jpg

Superkritische fasen worden gebruikt bij de productie van werkzame stoffen en bij de samenstelling ervan. Op onze site in Gaillac passen we hiervoor gepatenteerde procedés toe die milieuvriendelijk zijn en voldoen aan de principes voor groene chemie.

Plantaardige celkweek

substances-naturelles.jpg

De natuur is een onuitputtelijke bron van inspiratie en innovatie voor Laboratoires Pierre Fabre. Van bij het begin maken we gebruik van onze kennis voor de ontdekking en het gebruik van botanische werkzame stoffen. Vandaag ontwikkelen we een technologie waarmee we nieuwe wegen kunnen inslaan zonder de biodiversiteit in gevaar te brengen.

Intensivering van de procedés

reacteurs-chimiques.jpg

Hoe kunnen we kwalitatieve werkzame stoffen produceren die voldoen aan de strengste normen voor veiligheid en milieu, en toch economisch rendabel zijn om het voortbestaan van onze industriële sites te waarborgen? Deze uitdaging staat centraal bij intensivering van de procedés.