Solidariteit

Deelnemen, begeleiden, ondersteunen

Laboratoires Pierre Fabre wil een partner zijn om vakmensen uit de gezondheidssector bij te staan in hun missie. We ondersteunen overigens talrijke projecten voor solidariteit en sponsoring op vlak van gezondheid, cultuur, onderwijs en sport. Een deel van de geboekte winst wordt overgemaakt aan de Fondation Pierre Fabre, een stichting van openbaar nut.

Actief op vlak van volksgezondheid

education-therapeutique.jpg

Volksgezondheid is nu een discipline op zich die vier aspecten van de globale gezondheid van een bevolking omvat: genezing, preventie, educatie en een maatschappelijk aspect. Het concept volksgezondheid kan uitgesplitst worden in drie fasen: de evolutie van de gezondheidstoestand van een bevolking; de identificatie van alles wat met deze toestand gepaard gaat (de relatie oorzaak-effect tussen de gezondheidstoestand en het milieu in de ruime zin van het woord); de voorziening van programma's voor verbetering van de gezondheidstoestand (door educatie, opleidingen en verzorging). Laboratoires Pierre Fabre komt samen met vakmensen van de gezondheidssector tussen bij deze drie fasen door specifieke acties of programma's.

Sponsoring

musee-goya.jpg

De Groep Pierre Fabre sponsort tal van verenigingen en projecten op uiteenlopende gebieden (gezondheid, humanitaire acties, cultuur, enz.). De raakpunten: coherentie met onze activiteiten, onze waarden en ons streven naar een sterke territoriale verankering.

Steun voor de Fondation Pierre Fabre

fondation-medicaments.jpgEen deel van onze winst gaat naar onze hoofdaandeelhouder, de Fondation Pierre Fabre. De Fondation Pierre Fabre werd in 1999 erkend als stichting van openbaar nut en zet zich hoofdzakelijk in voor verbetering van de kwaliteit van de geneesmiddelen en verzorging in minder ontwikkelde landen. De stichting handelt volledig los van de activiteiten van de groep.