Sociaal beleid

Begeleiding van de groei van de onderneming

politique-sociale.jpgOnze meer dan 10.000 medewerkers in meer dan 40 landen dragen onze waarden uit op het terrein en dragen dagelijks bij aan de ontwikkeling van onze activiteiten. Aanwerven, ontwikkelen, opleiden, een aangename werkomgeving bieden, een band opbouwen: onze human resources begeleiden de groei van de onderneming en haar werknemers bij de uitdagingen van vandaag en morgen.

Stagiairs

De medewerkers van morgen

stage.jpg

Omdat onze stagiairs onze medewerkers van morgen zijn, hechten we bijzonder veel belang aan hun selectie en integratie.

Elk jaar ontvangen we meer dan 300 stagiairs.

Leercontract

Voor verschillende functies, met name in de industrie/logistiek en verkoop, doen we voornamelijk een beroep op studenten met een leercontract. Elk jaar ontvangen we meer dan 100 studenten met een leercontract.

Ontwikkeling van competenties en interne mobiliteit

developpement-competences.jpg

Ontwikkeling van competenties en interne mobiliteit zijn de voornaamste assen van ons HR-beleid. We hebben processen en tools op punt gesteld om competenties te identificeren en evalueren, om medewerkers en managers zicht te geven op de mogelijke evoluties en om professionele mobiliteit in goede banen te leiden. Deze processen zijn gebaseerd op het opleidingsbeleid van de scholen van de Université Pierre Fabre.

  Werknemers met een handicap

  Handi’Cap

  Sinds 1989 leveren we veel inspanningen voor integratie en tewerkstelling van werknemers met een handicap. We bestendigen en versterken dit beleid met een Handi’Cap-akkoord dat driejaarlijks onderhandeld en ondertekend wordt door de sociale partners. De evolutie van het aantal werknemers met een handicap gaat constant in stijgende lijn (meer dan 6%) en positioneert ons boven het nationale gemiddelde (2,8%) en het gemiddelde voor de farmaceutische sector (2,4%).

  Sociale forums

  forum-social.jpg

  We organiseren sinds 2006 sociale forums voor onze werknemers rond thema's zoals huisvesting, verzekeringen en pensioen. Tussen 2006 en 2012 werden meer dan 10 sociale forums georganiseerd waarvoor meer dan 4.500 werknemers uitgenodigd werden.

  Gezondheid en veiligheid op het werk

  De missie van onze onderneming is om veilige en doeltreffende oplossingen aan te bieden voor gezondheidszorg en dermocosmetica, het is dan ook normaal dat veiligheid centraal staat. We streven ernaar om een gezonde en veilige werkomgeving te bieden door arbeidsongevallen, verwondingen en beroepsziekten te voorkomen.

  Tewerkstelling van senioren

  senior.jpg

  In 2009 werd er een ondernemingsakkoord ondertekend voor de tewerkstelling van senioren. Dit akkoord overstijgt de wettelijke verplichtingen en is drie jaar geldig. Het wordt herzien eind 2012. De eerste doelstelling van dit akkoord is om na 3 jaar 5% meer werknemers ouder dan 55 jaar tewerk te stellen.

  Loonsparen

  Sedert de invoering van het deelnamemechanisme in 1969 hebben we regelmatig ons systeem voor loonsparen uitgebreid. In 1987 hebben we het initiatief genomen om een mechanisme voor collectieve winstdeling te voorzien. In aansluiting op deze twee voorzieningen kwam het ondernemingsspaarplan tot stand in 1988. In 2005 werd het plan voor aandeelhouderschap van de werknemers gelanceerd, zodat de werknemers zelf ook belang hadden bij de resultaten van het bedrijf. Dit aanbod wordt aangevuld door 2 andere spaarformules: de CET en Perco. In combinatie met de voorwaarden voor aandeelhouderschap krijgen de werknemers zo de mogelijkheid om projecten te verwezenlijken op korte termijn, te sparen op middellange termijn en de verre toekomst (hun pensioen) veilig te stellen. 

  Sensibilisering voor ecologisch gedrag

  • Elk jaar worden sensibiliseringsdagen georganiseerd voor de teams van marketing en industrie.
  • Op de meeste Franse sites is sortering van papier voorzien.
  • Op bepaalde sites werden specifieke acties georganiseerd, zoals het ter beschikking stellen van fietsen voor verplaatsingen tussen de verschillende werkplaatsen van de productielocatie van Pau.
  • Medewerkers op Franse locaties kunnen gebruik maken van een site voor carpooling.
  • Voor de toevoeging van auto's aan onze vloot wordt in de eerste plaats gekeken naar de milieuprestaties.De voertuigen van onze medische vertegenwoordigers, verkopers en opleiders hebben een CO2-emissie van minder dan of gelijk aan 130 g per km. Elke bestuurder ontvangt een handvest over goede rijgewoonten.