R&D-centra voor dermocosmetica

Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van Pierre Fabre

crdpf2.jpgInnoverende werkzame stoffen op punt stellen

De Oncopole en de laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling van dermocosmetische werkzame stoffen maken deel uit van het centrum voor onderzoek en ontwikkeling Pierre Fabre te Toulouse en werken met onderzoekers die gespecialiseerd zijn in uiteenlopende disciplines. Dit team moet innoverende werkzame stoffen identificeren en op punt stellen, en vervolgens de doeltreffendheid ervan nagaan voor gebruik in dermocosmetica. Deze dienst werkt onder meer samen met de Universiteit Pierre en Marie Curie (Paris VI) en het CNRS in het kader van een gemengd onderzoeksteam in het oceanologisch observatorium van Banyuls-sur-Mer.

Het onderzoekcentrum voor dermocosmetica van Pierre Fabre

vigoulet.jpgElk jaar 150 nieuwe formules

Het centrum van Vigoulet-Auzil bij Toulouse en de pilootwerkplaats van Soual beogen om producten te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen van de dermocosmetische markt en de klanten, van de labo- tot de productiefase. Elk jaar worden hier ongeveer 150 formules voor verkoop ontwikkeld die voldoen aan de strengste regelgeving en veiligheidsnormen.

Onderzoekcentrum voor de huid

centre-recherche-peau.jpg900 klinische studies per jaar

Het centrum voor klinisch onderzoek en ontwikkeling is gevestigd in het Hôtel-Dieu St-Jacques te Toulouse en verricht studies naar de fysiologie van de normale huid en de biologische, fysisch-chemische en mechanische mechanismen die optreden bij huidaandoeningen. Het omvat een centrum voor klinisch onderzoek waar technieken voor huidonderzoek op punt gesteld en toegepast worden om klinische fenomenen die voorkomen tijdens studies te evalueren, en een dienst voor cosmetovigilantie. Jaarlijks worden hier ongeveer 900 klinische studies uitgevoerd.

Waterlaboratorium

laboratoire-de-leau.jpgKennis over water vergroten en delen

Het Waterlaboratorium werd in 2008 geopend op de site van het thermale kuuroord van Avène. Het controleert de kwaliteit van het thermale water van Avène (op bacteriologisch en fysisch-chemisch vlak), verdiept de kennis van de geologie tot de farmacologische effecten van dit water, en deelt deze kennis met het publiek dat bestaat uit zowel specialisten uit de gezondheidssector (apothekers, dermatologen) als kuurgasten of studenten.