Plantaardige celkweek

Een gepatenteerd procedé

Plantaardige celkweek is een procedé om het aantal cellen van een plant afkomstig van één element (bijvoorbeeld een blad of bloemblaadje) te vermenigvuldigen. Laboratoires Pierre Fabre hebben verschillende patenten gedeponeerd voor dit toekomstgerichte domein.

substances-naturelles.jpg

  • Momenteel werkt een eerste onderzoeksteam aan de identificatie van nieuwe moleculen en aan de mogelijke toepassingen ervan. Het doel is om nieuwe werkzame stoffen afkomstig van plantaardige cellen te leveren voor toepassingen met betrekking tot cosmetica en farmaceutica.
  • Een tweede team werkt vanuit onze productiesite voor werkzame stoffen te Gaillac (Tarn) aan een industrieel procedé en staat in voor de productie van deze plantaardige cellen in een gespecialiseerde werkplaats volgens de Good Manufacturing Practice (GMP) voor de productie van farmaceutica.

 

In een eerste fase worden de plantaardige cellen gekweekt in een broeikas. Ze vermenigvuldigen zich en vormen calls waarmee steriele bioreactoren ingezaaid kunnen worden om de uiteindelijke productie van de plantaardige cellen op gecontroleerde wijze te laten verlopen. Op enkele dagen tijd wordt er zo een groot aantal perfect identieke plantaardige cellen verkregen. Vervolgens wordt er een gezuiverde of gedroogde biomassa gevormd waaruit heel zuivere werkzame stoffen gewonnen worden.

culture-cell-vegetale2.jpg

Deze technologie biedt de volgende voordelen:

  • We kunnen een beroep doen op de natuurlijke biodiversiteit zonder deze schade toe te brengen: de techniek is niet destructief, vereist geen transport, leidt niet tot uitputting van de bodem (geen gebruik van meststoffen of pesticiden).
  • We kunnen werkzame stoffen produceren naar wens in een gecontroleerde omgeving die beheerd wordt door de mens en niet afhankelijk is van het ecosysteem van de plant, volgens de principes voor groene chemie (zoals beperkt gebruik van solventen).
  • We kunnen moeilijk te kweken, langzaam groeiende, wilde, met uitroeiing bedreigde of beschermde plantensoorten op grote schaal gebruiken zonder ze in gevaar te brengen.