Partnerschappen voor onderzoek

Open innovatie

partenariats-recherche.jpg

Pierre Fabre heeft altijd al de voorkeur gegeven aan partnerschap met betrekking tot onderzoek. We zijn er namelijk van overtuigd dat complementariteit en gedeelde expertise sneller leiden tot innovatie. Ons historische partnerschap met het CNRS voor de ontwikkeling van het eerste kankerbestrijdingsmiddel dat in 1989 op de markt kwam, is kenmerkend voor deze aanpak. Onze werkwijze steunt al jaren op partnerschap met verschillende Franse publieke onderzoeksinstellingen (INSERM, CNRS, CEA, ...) enerzijds en met innoverende biotechnologiebedrijven (biotech) anderzijds. Deze strategie van "open innovatie" dient om onze activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling te stimuleren en te versnellen.

Publieke partners

cnrs.jpg

Pierre Fabre kan terugblikken op een lange samenwerking met het CNRS, Franse faculteiten en universiteiten en publieke onderzoeksorganismen in het algemeen (INSERM, CEA). Deze samenwerking brengt de complementariteit van onze respectieve knowhow naar voor: fundamenteel onderzoek voor het CNRS, onderzoek met therapeutische doeleinden voor Pierre Fabre. In januari 2011 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen het IRPF en het CNRS voor de derde keer hernieuwd. Deze gemengde structuur moet nieuwe kandidaat-geneesmiddelen op punt stellen aan de hand van de epigenetische regulering van kankerprocessen (www.etac.cnrs.fr).

 

Pierre Fabre en het CNRS werken ook samen in het kader van het oceanologisch observatorium van Banyuls sur Mer via een gemengd onderzoekteam (CNRS, Universiteit Pierre en Marie Curie, Pierre Fabre) voor marien biotechnologisch onderzoek.

Private partners

Onze R&D-teams richten zich voornamelijk tot andere laboratoria van de farmaceutische sector die over de nodige technologische, menselijke en financiële middelen beschikken om de ontwikkeling van moleculen of monoklonale antilichamen uit onderzoek van Pierre Fabre tot een goed einde te brengen. Na de ondertekening van een eerste overeenkomst met Merck & Co. in 2004 voor de ontwikkeling van een monoklonaal antilichaam, kwam er in 2010 een partnerschap tot stand met Abbott voor de ontwikkeling van een ander monoklonaal antilichaam dat ontdekt werd door de teams van Pierre Fabre in Saint-Julien-en-Genevois.