Partnerschappen Scholen en Universiteiten

We zijn ons ervan bewust dat de toekomst van onze Groep op de campussen ligt, in de scholen en universiteiten. Daarom ontwikkelen we steeds nauwere banden met de academische wereld. Overal ter wereld werken we samen met technische hogescholen en handelsscholen, en universiteiten met wetenschappelijke en gezondheidsgerelateerde curricula.

We voeren al enkele jaren een actief beleid om relaties op te bouwen met scholen en universiteiten. Die samenwerkingen kunnen verschillende vormen aannemen:

 • Bijdrage aan activiteiten voor beroepskeuzevoorlichting
  • bezoeken aan sites
  • ontmoetingen met medewerkers
  • voorstelling van het bedrijf
  • deelname aan forums
 • Opleiding van studenten
  • zetelen in raden van bestuur of raden voor bijscholing
  • oprichting van leerstoelen en deelname aan de totstandkoming van nieuwe diploma's
  • onderwijskundige ondersteuning
  • begeleiding van business cases of business games
  • professionele opleiding via verschillende onthaalprogramma's (stages, leerwerktrajecten, VIE, Graduate Program...)
 • Financiële ondersteuning van instellingen via de betaling van de Scholingsbelasting

Dit beleid maakt van de Laboratoires Pierre Fabre een echte partner van het onderwijssysteem en een actieve steun voor de ontwikkeling van de inzetbaarheid van studenten in Frankrijk en in het buitenland.