Organisatie

Aandeelhouderschap

De Groep Pierre Fabre heeft een originele aandeelhouderstructuur die zijn onafhankelijkheid en voortbestaan moet waarborgen binnen het respect van de humanistische waarden van zijn stichter. De onderneming is voor een meerderheid in het bezit van de Fondation Pierre Fabre, een stichting van openbaar nut. De tweede grootste aandeelhouder bestaat uit het aandeelhouderschap van werknemers. Deze structuur is uniek voor Frankrijk en waarborgt de kapitaalbasis van de onderneming.

BESTUUR

De Fondation Pierre Fabre is de hoofdaandeelhouder van de Groep. Deze stichting van openbaar nut wijdt zich vooral aan de verwezenlijking van haar missie van algemeen belang en delegeert het toezicht over het beheer van de Groep aan haar dochteronderneming Pierre Fabre Participations.

Pierre Fabre Participations valideert de strategie van de Groep, benoemt de voornaamste leiders en waakt over de naleving van de continuïteit die vooropgesteld werd door M. Pierre Fabre.

Organisatie van het BENELUX-filiaal

In de Benelux hebben Laboratoires Pierre Fabre een dochteronderneming met twee afzonderlijke eenheden:

  • Pierre Fabre Santé
  • Pierre Fabre Dermo-Cosmétique