Onderzoek naar planten

Multidisciplinair onderzoek

Onderzoekers die overtuigd zijn van de heilzame effecten van planten

recherche-plantes.jpgPierre Fabre is ervan overtuigd dat de 250.000 bekende bloeiende planten samen met deze die nog te ontdekken vallen een schat aan weldaden bevatten voor de gezondheid en schoonheid. Daarom richten we ons onderzoek hoofdzakelijk op plantaardige stoffen. De Groep beschouwt planten als een bron voor multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek om plantaardige werkzame stoffen op punt te stellen voor toepassing in zowel geneesmiddelen als op vlak van familiale gezondheid of dermocosmetica.

Planten: een bron van onderzoek

Diepgaande kennis van planten

plante-echantillon.jpgDe ontdekking van een nieuwe plantaardige werkzame stof gebeurt in de eerste plaats door een grondige studie van de plant waarvan de stof afkomstig is. Onze botanici bestuderen planten die mogelijke therapeutische of dermocosmetische toepassingen hebben. De planten waar onze onderzoekers mee werken zijn afkomstig van uiteenlopende domeinen zoals chemie, la chemotaxonomie, epidemiologie, hoog debietscreening maar ook eigen observaties of voorstellen van externe partners. De voorziening van planten en monsters verloopt evenals ons onderzoek met respect voor de regelgeving voor toegang tot en gebruik van biodiversiteit. De levering van plantenmonsters voor R&D gebeurt in het kader van een overeenkomst met een leverancier.

Laboratoires Pierre Fabre bezit meer dan 15.000 plantenmonsters, de grootste private collectie ter wereld.

Ongeveer 40% van ons zakencijfer komt tot stand door producten met plantaardige werkzame stoffen.

Elk jaar worden er 3 tot 5 nieuwe plantaardige werkzame stoffen en extracten ontwikkeld, en

worden er 2 tot 3 producten met plantaardige werkzame stoffen op de markt gebracht.

De ontdekking van een nieuwe werkzame stof

Validatie van potentiële werkzaamheid

recherche-vegetale.jpgDe werkzaamheid van moleculen of plantaardige extracten wordt nagegaan tijdens voorafgaand onderzoek. Vervolgens worden er tests voor onderzoek naar biologische werkzaamheid uitgevoerd op de plant om dit potentieel te bevestigen. Na detectie en validatie van de werkzaamheid moet er bepaald worden welke molecule(n) of welk extract van de plant er verantwoordelijk voor is.

Gelijklopend met dit onderzoek kan men dankzij moderne technieken nagaan welke planten er binnen een grote populatie beschikken over werkzaamheid voor een welbepaald therapeutisch doel. Deze moderne technieken - of gerobotiseerde screening met hoog debiet - worden toegepast door de unit Services & Recherche, een gemengde unit van Pierre Fabre en het CNRS die gevestigd is in het onderzoekcentrum van Pierre Fabre op de campus van de Oncopole te Toulouse.

Een werkzame stof isoleren

Hoe wordt de kwaliteit van plantaardige extracten gegarandeerd?

extraction.jpgDe werkzaamheid van een plant is gebaseerd op één of meerdere moleculen ervan. We moeten deze moleculen identificeren en waarborgen dat ze aanwezig zullen zijn in het extract dat uit de plant verkregen wordt. Zo voeren wij onderzoek uit om de moleculen die instaan voor de werkzaamheid te isoleren en identificeren, om een extractieproces te definiëren dat een constant percentage van werkzame moleculen garandeert bij elke geproduceerde partij en om een evaluatiemethode te bepalen die toelaat om dit aantal molecules te reproduceren tijdens de productie van de extracten om zo het vereiste kwaliteitsniveau te waarborgen.

Agronomisch onderzoek

Welke plant beschikt over de meeste werkzame moleculen?

calendula.jpgNa identificatie van een plant en de stof die aan de basis van de werkzaamheid ligt, bepalen onze agronomen welke variëteit van de plant over de meeste werkzame moleculen beschikt. Ze bepalen hoe de plant geteeld en geoogst moet worden om een optimale productie van werkzame stoffen te krijgen. Al deze gegevens dienen als basis voor het lastenboek dat we gebruiken op onze landbouwgrond of die onze partner-landbouwers moeten volgen.