Onderzoek naar oncologie

Een prioritaire onderzoekspijler

oncologie.jpg

Met 50% van ons budget voor geneeskundig onderzoek vormt oncologie de hoofdpijler van het farmaceutisch onderzoek van de Groep. Dit maakt ons tot het 2de grootste Franse farmaceutische laboratorium voor onderzoek naar kanker.

Oncologisch onderzoek van Pierre Fabre

Belangrijke medische behoeften

Ons oncologisch onderzoek beslaat domeinen met belangrijke medische behoeften:

  • Solide tumoren, met name longkanker, dikkedarmkanker, huidkanker, kanker van de ademhalings- en spijsverteringskanalen of van het urogenitaal stelsel;
  • Oncologie-hematologie, met name lymfoma, myeloma en voornamelijk leukemie.

Antitumorale stoffen afkomstig van planten

pervenche-tropicale.jpgActievere natuurlijke moleculen die beter verdragen worden

In het begin van de jaren 1980 begint Laboratoires Pierre Fabre aan onderzoek naar kankerbestrijding en komt er een partnerschap tot stand met het CNRS voor de ontwikkeling van een kankerbestrijdingsmiddel op basis van tropische maagdenpalm. Vandaag vormt dit eerste geneesmiddel van de Groep en het eerst Franse kankerbestrijdingsmiddel dat in de Verenigde Staten geregistreerd is voor de behandeling van longkanker, één van de grote successen van de Groep. Jaarlijks worden meer dan 100.000 patiënten behandeld met onze kankerbestrijdingsmiddelen van de nieuwste generatie, die ook voortkomen uit samenwerking met het CNRS met betrekking tot detropische maagdenpalm.

Onze R&D-teams werken nu aan de ontdekking en finetuning van natuurlijke moleculen die nog actiever zijn en nog beter verdragen worden.

Biotherapie

cipf.jpgInternationaal erkende expertise

Het centrum voor immunologie (CIPF) van Saint-Julien-en-Genevois beschikt over internationaal erkende wetenschappelijke expertise voor de ontwikkeling en typering van monoklonale antilichamen voor kankerbestrijding. Monoklonale antilichamen hebben een heel gerichte actie: ze hechten zich alleen aan specifieke receptoren van bepaalde types tumoren. Wanneer ze in contact komen met de beoogde tumor, zijn ze 100% doeltreffend. Naast deze doeltreffendheid bieden ze ook het voordeel dat ze beter verdragen worden dan behandelingen met chemotherapie.

De onderzoekteams van het CIPF hebben onlangs twee monoklonale antilichamen ontwikkeld waar grote farmaceutische groepen veel belangstelling voor hadden:

  • in 2004 werd een partnerschap aangegaan met het laboratorium Merck voor de ontwikkeling van een monoklonaal antilichaam.
  • In 2010 werd er met het laboratorium Abbott een licentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een tweede monoklonaal antilichaam dat ook heel veelbelovend is.

Deze eerste successen hebben geleid tot de productie van klinische partijen monoklonale antilichamen voor de ontwikkeling van een kandidaat-geneesmiddel tot fase II.

Dankzij deze nieuwe unit voor biotechnologie van antilichamen (UBA) beschikken we als enige laboratorium in Frankrijk op dezelfde locatie over een continuüm voor onderzoek, ontwikkeling en productie van klinische partijen.

Nieuwe mogelijkheden voor behandeling gericht op peptidemoleculen

In februari 2014 werd er een overeenkomst voor interne licentieovereenkomst ondertekend met het Indiase bedrijf Aurigene voor de ontwikkeling van een peptide waarvan de antitumorale actie beoordeeld zal worden door de R&D-teams van Laboratoires Pierre Fabre.

Immuuncomplexen

immuno-conjugue-oncologie.jpg

Immuuncomplexen vormen een therapeutische klasse in volle ontwikkeling voor de behandeling van kanker. Deze molecules combineren een proteïne (van biologische oorsprong) en een cytotoxische agent (van synthetische of plantaardige oorsprong), en bieden de mogelijkheid om werkzame complexen te leveren tot in de kern van een kankercel zonder de gezonde cellen aan te tasten. Onze onderzoekteams beschikken over de complementaire knowhow om dergelijke moleculen te ontwikkelen, tot stand te brengen en te evalueren door de expertise op vlak van gerichte biotherapie die ontwikkeld werd in Saint-Julien-en-Genevois te combineren met deze op vlak van cytotoxische agenten die bestudeerd worden in Toulouse-Oncopole en de chemische kennis van de teams van Toulouse en Castres (Péraudel).

Dicht bij clinici

crdpf2.jpg

Een groot deel van onze onderzoekteams voor oncologie zijn gevestigd in de Oncopole van Toulouse. Deze campus is een essentiële infrastructuur voor het project CAPTOR(Cancer Pharmacology of Toulouse and Region) en kreeg het label van nationaal centrum van uitmuntendheid voor onderzoek naar kanker. De Oncopole brengt publieke en private onderzoeksorganismen, clinici, verplegers en patiënten bijeen en maakt zo een nauwe samenwerking mogelijk tussen onderzoekers en verzorgers om een beter beeld te krijgen van de pathologieën en hun evolutie. Hoe nauwer de banden tussen onderzoekslaboratoria, clinici en patiënten, hoe sneller deze laatsten gebruik kunnen maken van de meest recente en efficiënte behandelingen.