Actualiteit

11/07/2019

Pierre Fabre wordt bekroond met niveau Excellence door ECOCERT Environment volgens de ECOCERT 26000 norm

De groep Pierre Fabre heeft het onafhankelijk orgaan ECOCERT Environment de zorg toevertrouwd om haar MVO-ontwikkeling te evalueren volgens de ISO 26000 norm van duurzame ontwikkeling. Vanaf deze eerste beoordeling behaalt het bedrijf het Excellence niveau - wat overeenkomt met het hoogste ontwikkelingsniveau van de ECOCERT 26000 norm - met een score van 77%. Tot nog toe werd geen enkel internationaal bedrijf van dezelfde omvang als Pierre Fabre beoordeeld door ECOCERT volgens deze norm. 

We zijn zeer verheugd dat we deze erkenning mogen verlenen aan de groep Pierre Fabre om zo de inzet van het bedrijf voor alle MVO-richtlijnen vermeld in de ISO-norm 26000 in de kijker te zetten. De kracht van het evaluatiemodel ECOCERT 26000 vormt een echte garantie voor de belanghebbenden dat hun verwachtingen door Pierre Fabre objectief in aanmerking worden genomen. Deze erkenning is in lijn met de wens van de groep ECOCERT om spelers die maatschappelijke verantwoordelijkheden nemen en zich inzetten voor de overgang van onze economische modellen op lange termijn, in de kijker te zetten, verklaart Laurent Croguennec, algemeen directeur bij ECOCERT Environment.

We zijn zeker verheugd over het resultaat van deze evaluatie, die getuigt van de oprechte en langdurige inzet van de groep Pierre Fabre om economische ontwikkeling, respect voor de mens, bescherming van het milieu en territoriale verankering te verenigen, reageerde Florence Guillaume, directeur van Green Mission Pierre Fabre, de entiteit belast met het MVO-beleid van de Groep.  

Eric Ducournau, algemeen directeur van de groep Pierre Fabre, verklaarde: Het behalen van het Excellence niveau vanaf onze eerste evaluatie door ECOCERT Environment resulteert tegelijkertijd uit de visie van één enkele man, een baanbreker op gebied van duurzame ontwikkeling, en uit de inspanningen van onze 11 000 medewerkers die elke dag tegen deze visie opgewassen zijn. Deze evaluatie zal ons de nodige energie geven om onze inzet te versterken om nog beter te voldoen aan de vereisten van natuurlijkheid, transparantie, wetenschappelijke onverbiddelijkheid en ethiek van de patiënten, de consumenten en de gezondheidsdeskundigen in de 130 landen waar onze merken worden verdeeld.  

Om de evaluatie te verwezenlijken baseert ECOCERT Environment zich op 150 ondervragingen, zowel in Frankrijk als internationaal, waarvan 55 werknemers van Pierre Fabre, geselecteerd door loting, en een panel van 8 externe belanghebbenden. Voor wat de 7 belangrijkste beoordelingscriteria van de ISO 26000 betreft, heeft het onafhankelijk evaluatieorgaan heel wat sterke punten naar voren gebracht en enkele mogelijkheden tot verbetering aangeduid.

Enkele van de sterke punten van de groep Pierre Fabre die in het licht werden gesteld door ECOCERT Environment:

  • De oorspronkelijke visie van de stichter, “zorg dragen voor de mens, zijn gezondheid en zijn omgeving”, en zijn waarden gebaseerd op het respect voor de belanghebbenden van het bedrijf zijn niet in kracht afgenomen. Volgens ECOCERT Environment vormen ze “het steunpunt voor een werkelijk transparante en ethische MVO-ontwikkeling”;
  • Het lidmaatschap met een grote meerderheid van een erkende stichting van algemeen nut, aangevuld met een bijzonder dynamische werknemersparticipatie (85% van de medewerkers zijn aandeelhouders), geeft de groep Pierre Fabre de mogelijkheid om haar activiteiten voor lange tijd te implementeren;Le groupe est engagé sur tous les sujets de durabilité, il est à la pointe de la recherche et de l’innovation (oncologie, dermatologie, dermo-cosmétique, …) et démontre une volonté d’exemplarité en matière de qualité environnementale et de condition de travail ;
  • De groep zet zich in voor alle onderwerpen van duurzaamheid, ze bevindt zich in de voorhoede van onderzoek en innovatie (oncologie, dermatologie, dermo-cosmetica, ...) en toont een voorbeeldige bereidwilligheid op gebied van milieukwaliteit en werkomstandigheden;


De audit door ECOCERT Environment heeft ook verbeterpunten naar voren gebracht, die de richting gaan aangeven voor de MVO-ontwikkeling van het bedrijf gedurende de 3 komende jaar:

  • Informatie over de MVO inzet en engagementen van de Groep, haar merken en haar producten, makkelijker toegankelijk maken voor de consumenten;  
  • Methodologische normen ontwikkelen zodat elke afdeling van het bedrijf een completere erkenning kan krijgen van haar specifieke MVO-inzet; 
  • Systematischer bijstaan van de partners van de Groep in het structureren van hun eigen MVO-ontwikkeling.   

Volgens Séverine Roullet-Furnemont, directeur van duurzame ontwikkeling bij Green Mission Pierre Fabre: In een wereld die verzadigd is op gebied van “groene” informatie is het belangrijk om je inzet te bewijzen aan de consumenten en aan de belanghebbenden. De transparantieoefening waaraan we ons hebben overgeleverd met ECOCERT Environment voldoet in de eerste plaats aan deze vereiste en er zijn maar heel weinig bedrijven van onze omvang die dit opnemen. Bovendien kunnen we zo onze continue verbeteringsontwikkeling voortzetten door te werken aan de verbeterpunten die werden aangehaald tegen de volgende evaluatie, die gepland is in 2022. 

De groep Pierre Fabre heeft zich van nu af aan gericht op ambitieuze en meetbare doelen op korte en middellange termijn:

  • 100% nieuwe producten ontwikkeld op een milieuvriendelijke manier vanaf 2019;  
  • 80% nieuwe plantaardige extracten uit planten van biologische of duurzame teelt (zonder fytosanitaire behandeling) tegen 2021; 
  • 30% minder Co2-uitstoot tegen 2025; 
  • 25% minder energieverbruik tegen 2025.