Actualiteit

19/12/2018

De stichting Pierre Fabre legt de eerste steen van de Farmaceutische faculteit in Madagaskar

Op 22 november leggen de stichting Pierre Fabre, de stichting Mérieux en de universiteit van Madagaskar de eerste steen voor de eerste farmaceutische faculteit van het eiland in Antananarivo. De gebeurtenis vindt plaats in aanwezigheid van professor Harinirina Yoël Honora Rantomalala, de minister van Volksgezondheid Marie-Monique Rasoazananera, de minister van Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, professor Panja Ramanoelina, de voorzitter van de universiteit van Antananarivo, professor Luc Samison, de directeur van het Centrum voor infectieziekten Charles Mérieux van Madagaskar en deken van de medische faculteit van Antananarivo, professor Guy Raoelison, verantwoordelijke van de afdeling farmacie, Luciana Rakotoarisoa, verantwoordelijke voor de stichting Mérieux in Madagaskar, evenals verschillende leden van de universitaire instellingen van Madagaskar en Pierre-Yves Revol, voorzitter van de stichting Pierre Fabre.

Een faculteit voor meer apothekers

Sinds 2012 studeren jaarlijks ongeveer 20 nieuwe apothekers af aan het farmaceutische departement van de medische universiteit. De komende jaren zijn echter 210-220 nieuwe gediplomeerden nodig om aan de behoeften van het land te voldoen. Om die doelstelling te behalen, wil de stichting Pierre Fabre het departement opwaarderen tot autonome ‘farmaceutische faculteit’ binnen de universiteit van Antananarivo, om zo de opleiding te verankeren, een blijvend karakter te geven en voldoende apothekers te vormen, vooral voor de openbare sector. De inzet van de stichting werd samen met de autoriteiten van Madagaskar op 14 juni 2018 geformaliseerd tijdens een missie ter plaatse.

Op de universiteitscampus zal de toekomstige farmaceutische faculteit op een oppervlakte van ongeveer 700 m² beschikken over vijf leszalen en drie volledig uitgeruste praktijkruimtes, evenals over kantoren voor de lesgevers en opslagruimtes voor materiaal. De faculteit zou aan het begin van het academiejaar 2021 klaar zijn om jaarlijks 40-50 studenten te ontvangen voor een cursus van 6 jaar.

De stichting Pierre Fabre, steun sinds 2005

In het begin van de jaren 2000 zijn er in Madagaskar slechts 250 apothekers voor bijna 17 miljoen inwoners: een alarmerend tekort. Deze situatie is te wijten aan het ontbreken van een opleiding sinds de onafhankelijkheid van het land in 1960 en vormt een aanzienlijke belemmering voor de toegang tot geneesmiddelen en het goede gebruik ervan. De autoriteiten zijn ongerust en beslissen in 2005 binnen de medische faculteit van de universiteit van Antananarivo een farmaceutisch departement op te richten. Binnen de universiteit van Antananarivo krijgt dat farmaceutisch departement sinds zijn oprichting in 2005 de steun van de stichting Pierre Fabre en de stichting Mérieux. Met de hulp van de universiteit van Grenoble helpen ze bij de uitwerking van een opleidingsprogramma van zes jaar. Deze cursus is bedoeld voor farmacie in apothekers en ziekenhuizen. Jaarlijks nemen er gemiddeld 225 studenten aan deel.

De stichting Pierre Fabre blijft deze minstens tot 2022 steunen. Ze beoogt met name de ontwikkeling van een cultuur die kwaliteit en evaluatie hoog in het vaandel draagt, evenals de versterking van de openbare sector.