Intensivering van de procedés

Efficiënte en milieuvriendelijke procedés

reacteurs-chimiques.jpg

Wij hanteren een proactieve benadering voor het ontwerp en de industrialisering van onze productieprocedés voor werkzame stoffen van plantaardige oorsprong. Ons doel: uitrusting en procedés voorzien die efficiënt en milieuvriendelijk zijn, en tevens een afgewerkt product van hoogstaande kwaliteit leveren. Dit zoeken naar de beste technologieën betreft zowel de extractie van plantaardige stoffen, als de zuivering van de extracten en hun moleculaire transformaties en de organische synthese van werkzame stoffen. Deze methode wordt ook "intensivering van procedés" genoemd. Dit is een recent concept voor duurzame ontwikkeling op basis van een geheel aan innovatieprincipes om vooruitgang te boeken op vlak van efficiëntie, kwaliteit, veiligheid en rendement.

Aan de hand van deze benadering sluiten we volledig aan bij de principes voor groene chemie.

mepi.jpg

Om onze inspanning voor onderzoek te verenigen en onderling te verdelen hebben we een belangrijk initiatief gestart: het Maison Européenne des Procédés Innovants (MEPI).

Dit technologische platform is gevestigd in Toulouse maar heeft een Europees bereik waarbinnen academici en industriëlen hun kennis en competenties samenvoegen om te experimenteren met deze nieuwe, baanbrekende procedés.

Daarbij beogen we ook de verspreiding van deze nieuwe concepten, met name bij kleine en middelgrote ondernemingen om ze te testen.