Industriële ecologie

Milieu-impact

ecologie_industrielle.jpg

Pierre Fabre hecht bijzonder veel belang aan de ecologische voetafdruk van onze industriële activiteiten. Onze beleidsvoering is al jarenlang gericht op een lager energieverbruik (elektriciteit, gas, stookolie, ...), hulpbronnen (papier, karton, plastic, solventen, water …) en beheer van afval en emissies.

De onderscheidingen op vlak van MVO van onze sites

hqe-soual.jpg

De milieugerelateerde of sociale acties van verschillende van onze sites werden erkend door onafhankelijke certificeringsorganismen.

Groene chemie

chimie-verte-2.jpg

Groene chemie is ontstaan in de jaren 1990 en heeft als doel om producten en chemische procedés te ontwerpen waarbij geen of een beperkte hoeveelheid stoffen gebruikt worden die een mogelijk nadelig effect hebben voor mens en milieu. Het concept voorziet 12 principes die we toepassen bij de ontwikkeling en toepassing van onze procedés.