Farmaceutische R&D-centra

Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van Pierre Fabre

crdpf2.jpgCytotoxische molecules en gerichte biotherapie

Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van Pierre Fabre is gelegen op de campus van de Oncopole in Toulouse, en bevat een uitzonderlijk laboratorium voor oncologisch onderzoek. Het brengt de teams en het materiaal voor de ontwikkeling van nieuwe molecules samen op één plaats.
De inspanningen voor onderzoek steunen op publiek en privaat partnerschap, en zijn gericht op moleculen van natuurlijke, chemische of biologische oorsprong.

 

De voornaamste activiteiten van het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van Pierre Fabre omvatten:

  • identificatie van nieuwe biologische doelen van therapeutisch belang aan de hand van genomica en proteomica;
  • implementatie van onderzoeksprojecten met originele werkingsmechanismen voor de behandeling van solide en hematologische tumoren;
  • vroegtijdige ontwikkeling van nieuwe chemische of biologische entiteiten;
  • ontwikkeling van nieuwe klinische indicaties en nieuwe presentaties.

Het centrum voor onderzoek en ontwikkeling van Pierre Fabre

Het centrum voor immunologie van Pierre Fabre

cipf.jpgBiotherapie voor kanker en monoklonale antilichamen

Het centrum voor immunologie van Pierre Fabre zet zich in voor kankerbestrijding en is gespecialiseerd in onderzoek naar gerichte biotherapie. Het is gelegen in Saint-Julien-en-Genevois en spitst zich toe op onderzoek naar monoklonale antilichamen voor oncologische toepassing en de productie van biotechnologische werkzame stoffen.

 

 

 

De eenheid voor biotechnologie van antilichamen (Unité de Biotechnologie des Anticorps - UBA) is operationeel sinds 2011 en beoogt als onderdeel van het onderzoekcentrum een tweevoudige doelstelling:

  • versterking van onze capaciteit voor biotechnologisch onderzoek naar kanker;
  • versterking van onze capaciteit voor industriële biotechnologie, met name op vlak van celcultuur en zuivering van antilichamen.

Dankzij deze nieuwe unit voor biotechnologie van antilichamen beschikt het centrum voor immunologie van Pierre Fabre als enige laboratorium in Frankrijk op dezelfde locatie over een continuüm voor onderzoek, ontwikkeling en productie van klinische partijen.

In 2014 kreeg het UBA nieuwe lokalen voor de productie van complexen van antilichamen en cytotoxische moleculen. Deze installaties bieden de mogelijkheid om antilichamen met uiterst werkzame complexen te binden en te zuiveren.

Zowel de UBA als de site van Soual (Tarn) kregen het HQE-label (Haute Qualité Environnementale: een label voor de milieuprestaties van gebouwen) en behoren tot de eerste in Frankrijk die voldoen aan deze voorwaarden voor industriële sites.

Het centrum voor onderzoek en immunologie van Saint-Julien

Het onderzoekcentrum van Pierre Fabre

peraudel-crpf.jpgBehandeling van neuropsychiatrische pathologieën

Het onderzoekcentrum is gelegen te Castres op de site van Péraudel, en is gespecialiseerd in ziekten van het centrale zenuwstelsel, met name psychosen (schizofrenie, bipolaire stoornis, depressie) en neurologie (chronische pijn). Het centrum omvat ook kernen voor technologisch onderzoek (synthesechemie, analytische chemie, moleculaire biologie, onderzoekinformatica) en de diensten voor intellectuele eigendom en wetenschappelijke documentatie van de Groep.