RESPECT

 

Onze onderneming waakt over de toepassing van ethische principes bij onze activiteiten en werkt samen met partners die deze handelswijze delen. Hiertoe stellen we deontologische codes op die de goede gang van zaken moeten garanderen en van toepassing zijn voor de commerciële activiteiten van onze verkoopnetwerk en promotie in de gezondheidssector. We waken erover dat onze deontologische codes nageleefd worden door onze medewerkers en partners.

Naleving van de normen en opvolging van de regelgeving

referentiels.jpg

Zoals de wet oplegt, volgen we de voornaamste Europese en internationale normen voor kwaliteit en processen, met name de Good Manufacturing Practice en de Good Laboratory Practice. Voor de processen van dermocosmetica baseren we ons op de normen voor kwaliteit en controle die geleden voor geneesmiddelen. Voor al onze competentiegebieden voorzien we vigilantie. De vigilantie voor hygiëne, veiligheid en milieu gebeurt met behulp van een specifiek informatiesysteem.

Verantwoorde communicatie

communication-responsable.jpg

We waken erover dat onze merken de principes van verantwoorde communicatie volgen. De berichtgeving over milieuclaims wordt gevalideerd door onze diensten die bevoegd zijn voor regelgeving en de directie voor duurzame ontwikkeling.

Medisch onderzoek

visite-medicale.jpg

We beschikken over een structuur voor medisch onderzoek op maat van de evolutie van de farmaceutische markt en producten, en van de kwaliteitsvereisten van de regelgevende instanties aan de hand van een handvest voor medisch onderzoek.

Sinds 2007 zijn onze Franse netwerken door het organisme AFAQ-AFNOR gecertificeerd volgens de voorwaarden van de Haute Autorité de Santé Française (Franse nationale gezondheidsautoriteit). Deze netwerken zijn gespecialiseerd in algemene geneeskunde, urologie, cardiologie, psychiatrie, reumatologie, gynaecologie, diabetologie en endocrinologie.

Onze internationale filialen passen de opgelegde nationale regelgeving toe, evenals ons handvest voor goede handelspraktijken.