De Fondation Pierre Fabre

Winstdeling met de Fondation

fondation-medicaments.jpg

Een deel van onze winst gaat naar onze hoofdaandeelhouder, de Fondation Pierre Fabre. De Fondation Pierre Fabre zet zich hoofdzakelijk in voor verbetering van de kwaliteit van de geneesmiddelen en verzorging in minder ontwikkelde landen. De stichting handelt volledig los van de activiteiten van de groep. De Fondation werd op 6 april 1999 erkend als stichting van openbaar nut en functioneert als een afzonderlijke juridische entiteit van de onderneming, onder leiding van een raad van bestuur met stichtende leden, vertegenwoordigers van de overheid en representatieve bevoegde personen.