De afdeling human resources bij Pierre Fabre Benelux:

De werknemer en zijn vaardigheden; een succes duo bij pierre fabre

Humanresourcesmanagement evolueert voortdurend.
Vandaag is elke medewerker van de onderneming een sleutelfactor van kennis. Ze wenden die kennis aan in alle aspecten van hun leven. Ze dragen bij aan beslissingen, en willen zich betrokken en gewaardeerd voelen in de onderneming.

Humanresourcesmanagement staat voor « alle activiteiten die het talent en het arbeidsvermogen van de individuen beheren, om de missie, de visie, de strategie en de doelstellingen van de organisatie te helpen verwezenlijken ».
Om alles gestructureerd te laten verlopen, maakt de hr-professional gebruik van de zogenaamde competentieaanpak. Deze aanpak koppelt alle hr-processen aan elkaar, van de functiebeschrijving bij de aanwerving tot de ontvangst en de integratie, de identificatie van de opleidingsbehoeften, de ontwikkeling, de evaluatie van het rendement, het identificeren van de opvolging en nog veel meer.

Dat zijn dan ook de verschillende doelstellingen van onze onderneming Pierre Fabre: de economische behoeften afstemmen op de maatschappelijke realiteit van de onderneming, en daarnaast de werknemers verbinden en betrekken.