Centrum voor ontwikkeling van superkritische fasen

Een technologische exclusiviteit

fluides-super-critiques-2.jpg

Ons centrum voor ontwikkeling van superkritische fasen is uitgerust met de meest geavanceerde voorzieningen, en is de enige farmaceutische instelling die oplossingen aanbiedt voor galenische voorformulering op basis van superkritische CO2.

De technologie voor superkritische fasen sluit aan bij de principes voor groene chemie (geen solventen, "zachte" operationele voorwaarden). De aldus ontwikkelde procedés bieden een reële mogelijkheid om de biologische beschikbaarheid of oplosbaarheid van weinig oplosbare werkzame stoffen te verhogen, of om de smaak van bittere moleculen te verdoezelen.

We hebben drie gepatenteerde procedés ontwikkeld:

  • Formulcoat: een procedé voor doorlopende coating van werkzame stoffen (smaakverdoezeling).
  • Formulplex: een procedé voor complexvorming met cyclodextrines in een superkritisch milieu (verbetering van de oplosbaarheid en/of biologische beschikbaarheid van een werkzame stof).
  • Formuldisp: een procedé voor stabiele vaste dispersies (verhoging van de oplosbaarheid van een werkzame stof).

Het werk van het centrum voor superkritische fasen werd bekroond met zilver voor innovatie tijdens CPhI Worldwide in 2008, en met de Prix Potier (prijs voor innovatie op vlak van chemie ten voordele van duurzame ontwikkeling) in 2009.