Biodiversiteit

Een van de grote uitdagingen van de eeuw

biodiversite-intro.jpg

Bescherming van de biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen is één van de grote uitdagingen van deze eeuw. Onze onderneming draagt haar steentje bij door rekening te houden met het milieu en de hulpbronnen die we gebruiken, ongeacht of ze van plantaardige of minerale oorsprong zijn, of als het om micro-organismen gaat. Dit blijkt duidelijk uit de aanpak van Botanical Expertise Pierre Fabre voor duurzame ontwikkeling van plantaardige werkzame stoffen en de acties van onze merken, van het Waterlaboratorium te Avène of het Klorane-instituut voor de bescherming van ons plantaardige erfgoed.

Bescherming van de planten

preservation-plantes.jpgIn de natuur valt nog zoveel te ontdekken ... het is een schat die beschermd moet worden: ongeveer 40% van ons huidige zakencijfer wordt gerealiseerd met hulpmiddelen die afkomstig zijn van planten. Voor de producten van de Groep worden meer dan 220 plantensoorten gebruikt, en in het kader van onderzoeksprogramma's worden meer dan 11.000 plantensoorten en ongeveer 20.000 monsters van planten bestudeerd. Daarvan zijn er zo'n 1.200 vertegenwoordigd in ons botanisch conservatorium. Bescherming van het plantaardige erfgoed is één van de voornaamste pijlers in het beleid van Botanical Expertise Pierre Fabre.

Het Klorane-instituut

institut-klorane-ok2.jpg

Bij het Klorane-instituut streven we er sedert 1994 naar om 50 jaar onderzoek van Laboratoires Pierre Fabre naar medicinale planten binnen ieders bereik te plaatsen.
Als ondernemingsfonds voor de bescherming en valorisatie van plantaardig erfgoed voorzien we concrete acties rond drie missies: beschermen, verkennen en kennis verspreiden.

Conservatoria en tuinen

arboretum.jpg

Wij dragen bij aan het behoud en de bescherming van planten. Het botanisch conservatorium van Pierre Fabre in Soual (Tarn) en het Arboretum van Ranopiso in Madagaskar zijn daar concrete voorbeelden van.

Het Waterlaboratorium

laboratoire-eau.jpg

Naast onze missies voor bescherming en onderzoek, beogen we om via het Waterlaboratorium ook onze kennis en ontdekkingen over het thermale water van Avène en de eigenschappen van water in het algemeen, te delen met een groot publiek dat zowel bestaat uit specialisten uit de gezondheidssector (apothekers, dermatologen) als uit kuurgasten of studenten.

Merken en biodiversiteit

zanbal-ducray.jpg

Verschillende van onze merken dragen concreet bij aan het behoud van de biodiversiteit en het milieu: Galénic en de bescherming van arganbomen in Marokko, René Furterer en karitéboter in Burkina Faso, Ducray en een project voor koolstofcompensatie in Mali.

Onze sites en biodiversiteit

biodiversite-sites.jpg

In 2010 en 2011 werd op de locaties van het botanisch conservatorium van Pierre Fabre en de fabriek van Soual een ornithologische inventaris en een analyse van de flora, insecten en habitats uitgevoerd. In 2012 werd er ook een inventaris opgemaakt van de flora en insecten op de locatie van het onderzoekscentrum van Pierre Fabre bij de Oncopole van Toulouse. Voor Soual, Gaillac en Haverland nemen we sedert 2013 vrijwillig en actief deel als landbouwer aan het protocol voor observatie van wilde bestuivers van het Observatoire Agricole de la Biodiversité. We hebben ook een inventaris opgemaakt van de biodiversiteit op de sites van Gaillac en Avène.