Organen voor controle van het aandeelhouderschap

De Fondation Pierre Fabre is de hoofdaandeelhouder van de Groep.

Ze werd erkend als stichting van openbaar nut en heeft als doel om kwalitatieve geneesmiddelen en verzorging toegankelijker te maken in minder ontwikkelde landen. De stichting behartigt voornamelijk actieprogramma's met betrekking tot de opleiding van apothekers en de strijd tegen sikkelcelziekte (een ernstige genetische ziekte die vooral voorkomt op het Afrikaanse continent).

Ze wijdt zich vooral aan de verwezenlijking van haar missie van algemeen belang en delegeert het toezicht over het beheer van de Groep aan haar dochteronderneming Pierre Fabre Participations.

Voorzitter: Pierre-Yves REVOL

Het controlerend bedrijf Pierre Fabre Participations valideert de strategie van de Groep, benoemt de voornaamste leiders en waakt over de naleving van de continuïteit die vooropgesteld werd door M. Pierre FABRE:

  • De onafhankelijkheid van de Groep waarborgen
  • De twee activiteiten behouden (Médicament & Santé en Dermo-Cosmétique)
  • Aanzienlijke investeringen in R&D
  • Voorkeur voor de creatie van duurzame waarden boven winst op korte termijn
  • Behoud van de regionale verankering en de sociale cultuur van de Groep
  • De Fondation Pierre Fabre toelaten om haar doelstellingen te verwezenlijken aan de hand van een aangepast beleid voor uitbetaling van dividend

Voorzitter: Pierre-Yves REVOL

Operationele bedrijven

Pierre Fabre nv is de centrale holding van de Groep. Ze bepaalt de algemene strategie, consolideert en coördineert de activiteiten en overkoepelt de functies voor gedeelde ondersteuning en dienstverlening.

Pierre Fabre Médicamenten Pierre Fabre Dermo-Cosmétique zijn de belangrijkste dochterondernemingen van Pierre Fabre nv en ontfermen zich respectievelijk over de farmaceutische en dermocosmetische activiteiten.

Raad van bestuur
De raad van bestuur wordt voorgezeten door Roch DOLIVEUX.
Raad van bestuur

Algemene directie
Pierre Fabre nv wordt bestuurd door Eric DUCOURNAU. Pierre Fabre Médicament en Pierre Fabre Dermo-Cosmétique worden respectievelijk bestuurd door Frédéric DUCHESNE en Núria PEREZ-CULLELL.

Algemene directie

Comités
De raad van bestuur van Pierre Fabre heeft drie comités opgericht: een audit- en rekencomité, Een comité voor benoemingen en bezoldigingen en een strategisch comité.
Comités