Aandeelhouderschap

EEN ORIGINELE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

Een onderneming in handen van een stichting en haar werknemers met een verhouding die speculatieve verrassingen onmogelijk maakt ... dat is mijn doelstelling voor het voortbestaan ervan.

M. Pierre Fabre

Laboratoires Pierre Fabre worden met een meerderheid gecontroleerd door een stichting van openbaar nut (aldus erkend per decreet van 6 april 1999): de Fondation Pierre Fabre.

M. Pierre Fabre had reeds in 2008 het merendeel van de aandelen van de onderneming geschonken aan de stichting. Hij heeft deze schenking voltooid door de stichting aan te duiden als universele erfgenaam.

De stichting bezit nu 86% van het kapitaal van Pierre Fabre nv via het controlerende bedrijf Pierre Fabre Participations (PFP).

8,5% van de resterende aandelen is in het bezit van medewerkers (via een aandelenplan voor werknemers dat bestaat sinds 2005) en 5,5% in eigen beheer (aandelen in het bezit van de onderneming zelf).

De stichting als hoofdaandeelhouder

fondation_mission1.jpgMissie

De Fondation Pierre Fabre werd erkend als stichting van openbaar nut en heeft als doel om kwalitatieve geneesmiddelen en verzorging toegankelijker te maken in minder ontwikkelde en ontwikkelingslanden.

De Fondation Pierre Fabre behartigt voornamelijk actieprogramma's met betrekking tot:

  • Opleiding van apothekers en vakmensen van de gezondheidssector.
  • De strijd tegen sikkelcelziekte, een ernstige genetische ziekte die vooral voorkomt op het Afrikaanse continent.

Sinds de oprichting in 1999 is de stichting voornamelijk tussengekomen in Afrika en Azië, in de volgende landen: Laos, Cambodja, Vietnam, Madagaskar, Senegal, Mali, Benin, Guinee-Conakry, Togo.

De voorzitter van de stichting is M. Pierre-Yves Revol. De raad van bestuur van de stichting bestaat uit 14 leden waaronder 2 vertegenwoordigers van de overheid als getuigen van de missie van algemeen belang waarvoor de stichting erkend werd als van openbaar nut.

Fondation Pierre Fabre

Aandelenplan voor werknemers

9 werknemers op 10 zijn aandeelhouders

Het aandelenplan voor werknemers van Laboratoires Pierre Fabre werd in Frankrijk opgestart in 2005 en is sinds 2008 ook toegankelijk voor de medewerkers van de 9 Europese dochterondernemingen. Het geheel dat in aanmerking komt voor het plan vertegenwoordigt inmiddels 85% van het personeel van de Groep. 85,3% van de werknemers die gebruik kunnen maken van het plan, doen dat ook effectief. Ze bezitten 8,5% van het ondernemingskapitaal (cijfers van 2018).

Het plan vormt een belangrijk element van de kapitaalorganisatie, maar draagt ook bij aan de ontwikkeling van een nieuwe ondernemingscultuur waarbij elke medewerker nog nauwer betrokken is bij de activiteiten en groei van de onderneming. In deze context werden specifieke informatievoorzieningen ontwikkeld en opleidingen voor bedrijfseconomie georganiseerd. Het plan biedt medewerkers ook de mogelijkheid om een patrimonium op te bouwen: de stortingen kunnen namelijk aangevuld worden door de onderneming volgens een toeslagmechanisme.


grand-prix-actionnariat-201.jpg

Het bestuur van het aandeelhouderschap van de werknemers wordt waargenomen door een bewakingsraad met 6 leden die de aandeelhouders vertegenwoordigen en 6 leden die de onderneming vertegenwoordigen. De voorzitter moet volgens de wet een vertegenwoordiger van de aandeelhouders zijn en zetelt in de raad van bestuur van Pierre Fabre nv.
In 2012 kende de Fédération de l’Actionnariat‐Salarié aan Laboratoires Pierre Fabre 3 van de 6 eerste prijzen van het aandeelhouderschap van de werknemers toe: de eerste prijs van het aandeelhouderschap van de werknemers van niet-genoteerde bedrijven, de eerste prijs voor de kwaliteit van de informatie en opleiding van de aandeelhouders-werknemers, en de eerste prijs van de voorzitters van de verenigingen (ex aequo met het bedrijf Essilor).